Tag: The Rising of the Shield Hero tập 2

Anime

Shield Hero phần 2 còn thiếu điều gì đã khiến phần 1 trở...

Naofumi Iwatani đã thực sự trở thành người hùng khiên trong Phần 2, nhưng một thứ gì đó đã bị mất trên đường đi.