Tag: The Executioner and Her Way of Life episode 3

Anime

The Executioner and Her Way of Life tập 3: Train Tussle

Lần cuối cùng khi chúng ta rời khỏi các nữ anh hùng của mình, họ đã bắt một chuyến tàu trên đường đến vương quốc Garm. Tuy nhiên,...