Tag: Terry Crews

Live Action

Terry Crews nói rằng sự điềm tĩnh của Chris Rock 'đã cứu...

Terry Crews đã phản ánh về sự xen kẽ của giải Oscar giữa Will Smith và Chris Rock, cho thấy rằng anh ta đã làm tồi tệ hơn nhiều khi...