Tag: Teasing Master Takagi-san movie

Anime

Teasing Master Takagi-san sẽ có 4 bài hát kết thúc khác...

Anime sẽ có bài hát kết thúc khác nhau cho mỗi 4 tuần chiếu của phim

Anime

Phần tiếp anime Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi - Karakai...

Mùa truyền hình thứ 3 của Anime được công chiếu vào ngày 7 tháng 1