Tag: tái sinh thành kiếm

Anime

Manga spinoff Reincarnated as a Sword: Another Wish được...

Manga ngoại truyện của tiểu thuyết Tái sinh thành kiếm ra mắt vào năm 2020