Tag: Summoned to Another World for a Second Time

Anime

Isekai Shōkan wa Nidome Desu TV Anime xác nhận với nhân...

Shunichi Toki đóng vai chính Setsu; Motoki Nakanishi chỉ đạo tại Studio Elle