Tag: Senaka no Shōmen

Live Action

3 Tập Live-Action mới Kishibe Rohan đã phát hành

3 tập mới có tên "The Run", "Senaka no Shōmen," "Mutsukabezaka"