Tag: RPG Real episode 4

Anime

RPG Real Estate tập 4: Of Unicorns and Past Bruises

Các nhân vật nữ chính của chúng tôi đã giúp đỡ một khách hàng khác và câu chuyện đã tìm hiểu thêm về quá khứ của một cặp đôi.