Tag: Tifa

Games

Người chơi Animal Crossing: New Horizons tái tạo các cảnh...

Người chơi One Animal Crossing: New Horizons kỷ niệm sinh nhật của Tifa Lockhart trong Final Fantasy 7 bằng cách tái hiện lại những...