Tag: Revolution Restart for Blue Rose Princess

Manga

Manga Revolution Restart for Blue Rose Princess được liệt...

Square Enix đã xuất bản tập 6 được biên soạn của manga vào ngày 6 tháng 10