Tag: Oikaze no Jin

Manga

Tác giả Yoshitaka Ushiki đang vẽ một manga mới

Manga mới tên Oikaze no Jin ra mắt vào ngày 21 tháng 7