Tag: My Life as Inukai-san's Dog

Anime

Cùng thưởng thức trailer thứ 2 của anime My Life as Dog...

Nghệ sĩ chủ đề mở đầu, hình ảnh mới cũng được tiết lộ

Anime

Trailer đầu tiên Anime My Life as Inukai-san's Dog hé lộ...

Visual cũng được tiết lộ