Tag: My Hero Academia Vigilantes

Manga

Spinoff Manga My Hero Academia: Vigilantes sẽ kết thúc...

Manga tập trung vào những anh hùng không chính thức bảo vệ quận thành phố của họ ra mắt vào năm 2016