Tag: My Hero Academia chapter 342

Manga

My Hero Academia: Rời khỏi UA có thể là sai lầm chết người...

Trong My Hero Academia Chương 342, Deku và những người còn lại của Lớp 1-A rời UA theo cách riêng mình, nhưng nhóm có thể gặp nguy...