Tag: Mordor

Live Action

LOTR: Lịch sử của Mordor

Điều gì đã biến Mordor trở thành vùng đất bị hủy hoại như trong Chúa tể của những chiếc nhẫn, và sức mạnh của Sauron đã kiểm soát...