Tag: Me and the Devil Blues

Manga

Tokyopop, Noir Caesar có quyền phát triển Me and the Devil...

Del Rey từng xuất bản manga về nhạc sĩ blues Mississippi