Tag: Luce and the White Contract

Manga

Tác giả Touya Mikanagi ra mắt Luce to Shiro no Keiyaku...

Manga mới tập trung vào người chị gái không có cha mẹ nhận được yêu cầu kỳ lạ đột ngột