Tag: Laplus Darknesss

Nhân vật anime

Laplus Darknesss VTuber tạm nghỉ do COVID-19

Darknesss đã xét nghiệm dương tính với virus ngày hôm qua