Tag: Jigglypuff

Anime

Anime Pokemon mới cho thấy sự khác biệt của Jigglypuff

Một đoạn ngắn mới từ kênh YouTube Pokemon Kids TV của Nhật Bản cho thấy một cách hiểu rất khác về Jigglypuff nổi tiếng.