Tag: Kin to Tetsu

Manga

Manga Fungus and Iron tiếp tục được nối tiếp sau khi Tác...

Manga trở lại vào tháng sau; tác giả Ayaka Katayama đã nghỉ sinh vào tháng 8 năm ngoái