Tag: Kidō Senshi Gundam: Rust Horizon

Manga

Tác giả Hiroyuki Yoshino Manga mới về Gundam: Rust Horizon

Bộ manga trong nằm trong One Year War ra mắt vào ngày 26 tháng 4