Tag: Idoly Pride

Manga

Manga Idoly Pride kết thúc ở chương tiếp theo

Tác giả Hiroki Haruse đã ra mắt manga thần tượng trong tháng 6 năm 2020