Tag: Hundred Note

Anime

Kodansha khởi động dự án Anime Hundred Note Media-Mix

Sáu hình ảnh và một trailer đã được phát hành