Tag: Hoàng tử thiên tài episode 6

Anime

Hướng dẫn của Hoàng tử thiên tài: Wein đối mặt với những...

Trong The Genius Prince's Guide, Wein đã có nhiều thành công tình cờ hơn là thất bại thành công. Tập 6 tìm hiểu hậu quả của những...