Tag: Ginka & Glüna

Manga

Manga Ginka & Glüna của Shinpei Watanabe đã kết thúc

Manga về người muốn trở thành pháp sư, người tuyết phép thuật đã ra mắt trên Shonen Jump vào ngày 12 tháng 9