Tag: Gal-gaku. Sei Girls Square Gakuin

Anime

Anime ngắn Gal-gaku sẽ có mùa thứ 2 Bắt đầu từ ngày 10...

Mùa mới có các thành viên của nhóm biểu diễn nữ Lucky²