Tag: Dropkick on My Devil! X Mame

Anime

Dropkick On My Devil X không phải là lần xuất hiện đầu...

Vocaloid Hatsune Miku đã tham gia nhiều bộ anime, nhưng không có lần xuất hiện nào của cô ấy kỳ quái như Shinkalion.