Tag: CUE phần 2

Anime

Đã có trailer mới cho anime CUE phần 2

Chương trình hòa nhạc được biên tập vào ngày 1 tháng 4