Tag: Brock

Phân tích

Một trong những bí ẩn kéo dài của Pokemon bao quanh Brock...

Vì bất cứ lý do gì, Brock đã biến mất trong trận chiến Cerulean Gym và không xuất hiện lại cho đến khi nó kết thúc. Không ai biết...