Tag: black maria

Phân tích

One Piece: Những gì chúng ta biết về Black Maria, Góa phụ...

Bất chấp vẻ đẹp của cô ấy, không có gì ngoài sự tàn nhẫn dưới cái tên “Góa phụ đen” trong One Piece.