Tag: At the End of Thought

Anime

Platinum End: Giáo sư Yoneda & Shuji cuối cùng học được...

Yoneda và Shuji tập trung vào những gì họ muốn phá hủy hơn là những gì họ muốn bảo vệ. Trong Platinum End tập 23, họ học được bài...