Tag: anime sinh tồn

Anime

BTOOOM: Anime trò chơi sinh tồn hoàn toàn xứng đứng được...

Những năm 2010 khiến thể loại Battle Royale trở nên phổ biến trở lại. Nhưng một số không bao giờ nhận được sự chú ý mà chúng xứng...