Tag: A Couple of Cuckoos tập 11

Anime

Đánh giá tập 11 của A Couple of Cuckoos

Tập 11 của A Couple of Cuckoos xem xét mọi thứ nghiêm túc hơn một chút, khi mối quan hệ của Nagi và Sachi được đặt dưới lăng kính.

Anime

Mối quan hệ anh em nuôi trong A Couple of Cuckoos nguy...

Sachi của A Couple of Cuckoos sẽ không dừng lại ở việc tìm kiếm mối tình lãng mạn bị gia đình ngăn cấm của cô ấy - và em gái Erika...