Tag: Uma Musume Pretty Derby

Games

Konami kiện Cygames vì ​​game Uma Musume Pretty Derby

Konami yêu cầu lệnh phân phối game, yêu cầu bồi thường thiệt hại 4 tỷ yên

Anime

Uma Musume Pretty Derby anime sẽ có mùa ba

Phim hoạt hình net riêng biệt Road to the Top để phát trực tuyến vào mùa xuân năm sau