Tag: The Case Study of Vanitas episode 8

Anime

The Case Study of Vanitas đã giới thiệu những kẻ thù mạnh...

Tập 8 của Nghiên cứu điển hình về Vanitas giới thiệu một nhà thờ của những thợ săn ma cà rồng được gọi là Chasseurs - có lẽ là mối...