Tag: Soccer-Themed Shoot!

Anime

Manga bóng đá Soccer-Themed Shoot! Sẽ có Anime mới đầu...

Anime truyền hình hoàn toàn nguyên bản sẽ ra mắt vào năm 2022