Tag: Shin Ikki Tousen

Anime

Anime Shin Ikki Tousen tiết lộ dàn lồng tiếng, hình ảnh,...

Ayaka Ohashi, Atsumi Tanezaki đảm nhiệm lồng tiếng