Tag: Sea of ​​Thieves season 7

Games

Sea of ​​Thieves Phần 7 bị hoãn ngày phát hành

Với sự ra mắt của Phần 7 đang đến rất nhanh, nhà phát triển Rare của Sea of ​​Thieves thông báo rằng ngày phát hành của nó đã được...