Tag: Satanophany manga

Manga

Manga người lớn Satanophany của Yoshinobu Yamada Deathtopia...

Manga về cô gái trong tù đầy những phụ nữ giết người ra mắt năm 2017