Tag: Sasaki và Miyano tập 9

Manga

Tập 9 của manga Sasaki và Miyano đi kèm với một DVD anime

Nobunaga Shimazaki đảm nhận vai trò của drama CD trong câu chuyện do tác giả manga soạn thảo