Tag: Sasaki and Miyano episode 11

Anime

Tập áp chót của Sasaki và Miyano có tầm quan trọng nhất...

Trong tập 11 của Sasaki và Miyano, chủ đề nghiêm túc về việc xuất hiện và chấp nhận được khám phá, nhưng nó cũng cho thấy BL vẫn còn...