Tag: My Hero Academia Chương 379

Manga

My Hero Academia 379: Shigaraki Tomura Giành lại cơ thể...

Shigaraki Tomura và All for One đã xung đột để giành quyền kiểm soát cơ thể của người cũ, nhưng Shigaraki cuối cùng đã giành được...