Tag: My Hero Academia chapter 351

Manga

MHA Chương 351 nói về sự lựa chọn của những nhân vật phản...

Vài chương trước của My Hero Academia đã cho phép Dabi giải thích cách hắn trở thành một nhân vật phản diện. Nhưng hắn đã bỏ qua một...

Manga

My Hero Academia: Hỏa lực của Dabi vượt qua cả Endeavour

Trong My Hero Academia Chương 351, Dabi cuối cùng đã thể hiện toàn bộ sức mạnh của Khuyết tật Hỏa táng của mình, và nó thậm chí khiến...