Tag: My Hero Academia chapter 332

Manga

My Hero Academia - Chương 332: Quirk mạnh nhất đã bị đánh...

Shigaraki có thể đã đánh cắp Quirk mạnh nhất từ ​​trước đến nay trong My Hero Academia Chương 332. Điều đó có thể có ý nghĩa gì đối...