Tag: Mieruko-chan phần 1

Anime

Các câu hỏi lớn nhất chưa được trả lời của Mieruko-chan...

Miko của Mieruko-chan đã trở nên hoang mang và sợ hãi kể từ khi sức mạnh của cô ấy thức dậy, nhưng khán giả vẫn ở trong bóng tối như...