Tag: Mieruko-chan episode 2

Anime

Mieruko-chan: Khả năng của Miko có tác dụng lớn

{kodoani.com} Trong Mieruko-chan tập 2, khả năng nhìn thấy ma của Miko đang làm đảo lộn thế giới của cô. Nhưng nó có ích khi cô và...