Tag: Manga Build King

Manga

Manga Build King của Mitsutoshi Shimabukuro sẽ kết thúc

Manga của tác giả Toriko ra mắt vào tháng 11