Tag: komyu-shō desu

Anime

Komi Can’t Communicate tập 4 khám phá những mối quan hệ...

Trong Komi Can’t Communicate tập 4, hành trình của Komi gặp khó khăn với sự ra mắt của một số "người bạn": Makeru Yadano và Ren Yamai.