Tag: Kimi ga Kemono ni Naru Mae ni

Manga

Tác giả Takashi Sano kết thúc Manga thể loại kinh dị Kimi...

Tác giả Back When You Called Us Devils ra mắt manga vào tháng 10 năm 2021