Tag: Iris Zero

Manga

Iris Zero: Làm thế nào để bắt đầu với Manga

Bất chấp các bản cập nhật không thường xuyên, Iris Zero vẫn rất đáng đọc - đây là cách bắt đầu với manga.